Giới thiệu EgovSite

EgovSite là phiên bản dành riêng cho cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương. EgovSite được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở, EgovSite do công ty TNHH phát triển và dịch vụ nguồn mở Thuận Đức (TDFOSS.,LTD) phát triển. Với EgovSite, chúng ta sẽ dễ dàng triển khai các cổng thông tin điện tử tiêu chuẩn cho các đơn vị hành chính, an toàn, bảo mật, tiết kiệm chi phí.

EgovSite được thiết kế đáp ứng theo bộ tiêu chí về cổng thông tin điện tử nhà nước (theo công văn số 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông) và các văn bản luật và dưới luật (gồm các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn,...) có liên quan đến cổng thông tin điện tử. EgovSite bao gồm các module thiết yếu, quan trọng như quản lý tài khoản thành viên, tin tức, quản lý văn bản, cơ cấu tổ chức, lịch công tác, kênh tương tác với công dân (liên hệ), thống kê,.... 

EgovSite hỗ trợ tạo website tự động, cơ quan có thẩm quyền lớn nhất sẽ được cấp phép để tạo website cho các đơn vị cấp dưới. Nhờ công nghệ này, tất cả các website trong cùng hệ thống EgovSite của đơn vị sẽ liên kết với nhau về dữ liệu, bởi tính liên kết này, chúng ta sẽ tạo ra được nhiều ứng dụng có tính liên thông với nhau trong cùng hệ thống. Công tác bảo hành, bảo trì hệ thống qua đó cũng được cải thiện đáng kể, tiết kiệm thời gian và chi phí.
Mô hình multisite
Mô hình multisite
EgovSite được đóng gói dưới dạng dữ liệu mẫu, do đó, sau khi cài đặt, bạn đã có ngay một cổng thông tin điện tử hoàn hảo, tuân thủ đầy đủ theo các tiêu chí theo luật định. Với mô hình phân rã tính năng độc lập, nhân hệ thống làm cơ sở trung tâm để gắn kết các ứng dụng (modules), giao diện (template), EgovSite có khả năng mở rộng không giới hạn nhờ việc cài đặt thêm các ứng dụng vào hệ thống, tạo nên một hệ thống lớn thực hiện đầy đủ các quy trình, nghiệp vụ của đơn vị.
Mô hình kiến trúc module
Mô hình kiến trúc modules
EgovSite hỗ trợ cơ chế đăng nhập một lần (LDAP), sẵn sàng kết hợp với các hệ thống khác giúp việc đăng nhập, phân quyền tài khoản trên hệ thống. Giúp việc cộng tác giữa website và các ứng dụng khác trở nên dễ dàng hơn.

EgovSite được cung cấp đầy đủ dưới 2 hình thức là dịch vụ (sử dụng hệ thống cài đặt sẵn) và giải pháp phần mềm (được bán theo dự án và cài đặt trên máy chủ của khách hàng). Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn, dùng thử hệ thống.