EgovSite được cung cấp đầy đủ dưới 2 hình thức là dịch vụ (sử dụng hệ thống cài đặt sẵn) và giải pháp phần mềm (được bán theo dự án và cài đặt trên máy chủ của khách hàng). Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn, dùng thử hệ thống.

Phòng Kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật