Tạo lập website tự động

Tạo lập website tự động

Tạo lập website là tính năng nổi bật của EgovSite. Đây là tính năng giúp hệ thống của bạn trở nên thông minh và hoạt động hiệu quả hơn

Quản lý tài khoản thành viên

Quản lý tài khoản thành viên

Module quản lý tài khoản là nơi quản lý thông tin tài khoản của cán bộ. Khu vực quản lý lưu trữ, hiển thị lịch sử đăng nhập, lưu trữ lịch sử làm việc,... của tài khoản trên hệ thống. Bạn cũng có thể xem những thông tin quan trọng như danh sách tài khoản, nhóm thành viên,.... tại khu vực này