Tạo lập website tự động

Tạo lập website tự động

Tạo lập website là tính năng nổi bật của EgovSite. Đây là tính năng giúp hệ thống của bạn trở nên thông minh và hoạt động hiệu quả hơn

Quản lý tài khoản thành viên

Quản lý tài khoản thành viên

Module quản lý tài khoản là nơi quản lý thông tin tài khoản của cán bộ. Khu vực quản lý lưu trữ, hiển thị lịch sử đăng nhập, lưu trữ lịch sử làm việc,... của tài khoản trên hệ thống. Bạn cũng có thể xem những thông tin quan trọng như danh sách tài khoản, nhóm thành viên,.... tại khu vực này

module tin tức

Tin tức

Module tin tức cung cấp toàn bộ các công cụ biên tập, xuất bản nội dung các bản tin lên website. Module tin tức được thiết kế với đầy đủ các tính năng cần có cho cổng thông tin trực tuyến

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Module có chức năng quản lý thông tin và hiển thị thông tin cán bộ ra bên ngoài site để tiện trong việc truy cứu thông tin của các bộ. Đặc biệt, với tính năng tùy biến trường dữ liệu, người quản trị có thể dễ dàng cập nhật các trường thông tin phù hợp với đặc trưng của tổ chức mình

Lịch công tác

Lịch công tác

Module lịch công tác NukeViet, module quản lý và tra cứu lịch công tác cho các đơn vị

Quản lý văn bản

Quản lý văn bản

Module cho phép xây dựng hệ thống quản lý văn bản, công văn trong các tổ chức

module liên hệ

Liên hệ

Module liên hệ cung cấp biểu mẫu cho việc kết nối giữa người dùng với quản trị website. Module cung cấp môi trường để quản lý các thư liên hệ được gửi đến một cách khoa học