Lịch công tác

Module Lịch công tác

Module Lịch công tác giúp bạn sắp xếp công việc, các dự định của mình một cách khoa học nhất. 

  • Danh sách lịch công tác
  • Thêm lịch công tác
  • Hiển thị lịch công tác
  • Danh sách lịch công tác: Ở mục này thể hiện tất cả các lịch công tác.

Hình 1: Giao diện danh sách lịch công tác.

  • Thêm lịch công tác: Ở danh mục này người dùng có thể thêm lịch công tác để hiển thị ra ngoài danh sách công tác.

 

Hình 2: Giao diện thêm mới lịch công tác.

  • Hiển thị lịch công tác: Ở danh mục này lịch công tác sẽ được hiển thị theo ngày và buổi trong ngày, người dùng có thể xem và tìm kiếm theo tuần.

Hình 3: Giao diện lịch công tác, tại trang chủ.