Lịch công tác

Module lịch công tác NukeViet, module quản lý và tra cứu lịch công tác cho các đơn vị

Module Lịch công tác

Module Lịch công tác giúp bạn sắp xếp công việc, các dự định của mình một cách khoa học nhất. 

  • Danh sách lịch công tác
  • Thêm lịch công tác
  • Hiển thị lịch công tác
  • Danh sách lịch công tác: Ở mục này thể hiện tất cả các lịch công tác.

Hình 1: Giao diện danh sách lịch công tác.

  • Thêm lịch công tác: Ở danh mục này người dùng có thể thêm lịch công tác để hiển thị ra ngoài danh sách công tác.

 

Hình 2: Giao diện thêm mới lịch công tác.

  • Hiển thị lịch công tác: Ở danh mục này lịch công tác sẽ được hiển thị theo ngày và buổi trong ngày, người dùng có thể xem và tìm kiếm theo tuần.

Hình 3: Giao diện lịch công tác, tại trang chủ.