Quản lý tài khoản thành viên

Module quản lý tài khoản là nơi quản lý thông tin tài khoản của cán bộ. Khu vực quản lý lưu trữ, hiển thị lịch sử đăng nhập, lưu trữ lịch sử làm việc,... của tài khoản trên hệ thống. Bạn cũng có thể xem những thông tin quan trọng như danh sách tài khoản, nhóm thành viên,.... tại khu vực này

Danh sách tài khoản

Bạn có thể xem các tài khoản của mình, sửa, xóa, ngưng hoạt động.
Hiển thị danh sách tài khoản
Danh sách tài khoản

Thêm tài khoản mới

giao diện thêm tài khoản mới
Giao diện thêm tài khoản mới

Tùy biến trường dữ liệu

  • Là tính năng cho phép người quản trị định nghĩa thêm các trường thông tin của tài khoản mà không cần phải sửa vào mã nguồn.

  • Hệ thống cung cấp nhiều loại thông tin như nhập số, chọn ngày tháng, nhập nhiều dòng, trình soạn thảo văn bản, lựa chọn selectbox, lựa chọn radio, lựa chọn checkbox,...

Các trường dữ liệu mặc định của tài khoản
Các trường dữ liệu mặc định của tài khoản

 

1564041197
Giao diện thêm trường dữ liệu tùy biến mới

 

Nhóm thành viên

Việc tổ chức các thành viên theo nhóm nhằm mục đích phân quyền cho các tài khoản được sử dụng các tài nguyên trên hệ thống. Bạn có thể tạo không giới hạn các nhóm tài khoản, cũng có thể dễ dàng sửa, xóa các nhóm thành viên không cần thiết đã tạo ra trước đó.

Giao diện các nhóm thành viên
Giao diện các nhóm thành viên

Tài khoản quản trị

Giao diện khi thêm Quản trị website
Giao diện thêm Tài khoản quản trị

 

Đăng nhập - đăng ký 

Giao diện đăng nhập
Giao diện đăng nhập
Screenshot from 2019 07 25 15 34 53
Giao diện khi đăng ký tài khoản mới