Tạo lập website tự động

Tạo lập website là tính năng nổi bật của EgovSite. Đây là tính năng giúp hệ thống của bạn trở nên thông minh và hoạt động hiệu quả hơn

Giải pháp tạo lập website tự động là gì?

EgovSite hỗ trợ tạo website tự động (EgovSite Multisite), cơ quan có thẩm quyền lớn nhất sẽ được cấp phép để tạo website cho các đơn vị cấp dưới. Nhờ công nghệ này, tất cả các website trong cùng hệ thống EgovSite của đơn vị sẽ liên kết với nhau về dữ liệu, bởi tính liên kết này, chúng ta sẽ tạo ra được nhiều ứng dụng có tính liên thông với nhau trong cùng hệ thống. Công tác bảo hành, bảo trì hệ thống qua đó cũng được cải thiện đáng kể, tiết kiệm thời gian và chi phí.
 
Mô hình multisite
Mô hình multisite được ứng dụng trong EgovSite

Ưu điểm của EgovSite Multisite

Nhờ có EgovSite Multisite, hệ thống của bạn trở nên thông minh hơn bao giờ hết. Các ưu điểm nôi bật của hệ thống được liệt kê bên dưới:
  • Khởi tạo nhanh: Nếu nhưng thông thường, việc khởi tạo một website cần mất nhiều thời gian cho các công đoạn như chuẩn bị tên miền, hosting, mã nguồn, cài đặt ứng dụng, giao diện,.... thì bây giờ bạn đã có thể tạo ra một website với các ứng dụng, dữ liệu, giao diện theo một khuôn sẵn chỉ trong 10 giây, không cần quan tâm tới các vấn đề kỹ thuật nào khác. Việc còn lại là thiết lập lại dữ liệu phù hợp với từng đơn vị. Cùng với đó, việc thu hồi một website khi không sử dụng nữa cùng diễn ra nhanh chóng chỉ sau một click chuột.
  • Dùng chung tài nguyên: Các website trong hệ thống sử dụng chung một mã nguồn website. Với đặc điểm này, việc bảo hành, bảo trì hay các tinh chỉnh hệ thống sẽ diễn ra nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm nhiều thời gian. Theo đó, hàng trăm website có thể được chỉnh sửa, nâng cấp chỉ trong một vài phút. Ngược lại, bạn cần bỏ ra khá nhiều thời gian để tiến hành nâng cấp cho một website.
  • Chia sẽ dữ liệu: Dùng chung mã nguồn nhưng dữ liệu của mỗi website là độc lập, được lưu trữ trên một cơ sỡ dữ liệu (CSDL) riêng. CSDL của các website nằm trong một máy chủ, nên chúng ta có thể viết được nhiều ứng dụng thể hiện sự liên thông dữ liệu của các website trong cùng hệ thống.
  • Phân quyền tài nguyên: Website master (Đơn vị có quyền cao nhất) có thể phân quyền sử dụng tài nguyên cho các website con. Ví dụ: quy định danh sách ứng dụng, giao diện mà website con có thể cài đặt, quy định dung lượng tải lên, số lượng tài khoản quản trị ở mỗi website,....)
  • Đăng nhập một lần: Hệ thống tài khoản được lập trình để có thể sử dụng ở nhiều website trong hệ thống. Đơn giản, chỉ với một tài khoản, bạn có thể đăng nhập ở các website của các đơn vị khác (tỉnh, huyện, xã,....) mà không cần đăng ký tài khoản. Kết hợp với phương án xác thực LDAP, website của bạn có thể kết hợp với tài khoản cán bộ đã cấp trước đó.