Tin tức

Module tin tức cung cấp toàn bộ các công cụ biên tập, xuất bản nội dung các bản tin lên website. Module tin tức được thiết kế với đầy đủ các tính năng cần có cho cổng thông tin trực tuyến

Module Tin tức

Module tin tức giúp bạn quản lý tin tức một cách hiệu quả, nhập và xuất dữ liệu nhanh chóng.

 • Danh sách chủ đề
 • Danh sách bài viết
 • Thêm bài viết mới
 • Dòng sự kiện
 • Phân quyền quản lý
 • Danh sách tin trên trang chủ
 • Xem chi tiết tin tức
 • Tìm kiếm tin tức
 • Danh sách chủ đề: Ở danh mục chủ đề người dùng có thể xem các chủ đề tin tức.

Hình 1: Giao diện các chủ đề trong module tin tức
Hình 1: Giao diện các chủ đề trong module tin tức
 • Danh sách bài viết:  Ở danh mục danh sách bài viết là tập hợp tất cả các bài viết tin tức người dùng có thể sửa hoặc xóa bài viết và tìm kiếm bài viết theo nhiều tiêu chí.

Hình 2: Giao diện danh sách các bài viết
Nhãn
 • Thêm bài viết mới: Ở danh mục này người dùng có thể thêm bài viết mới và hiển thị lên website.

Hình 3: Giao diện khi thêm mới bài viết.

 • Dòng sự kiện: Ở danh mục này người dùng dùng để thêm dòng sự kiện, người dùng có thể chỉnh sửa vị trí dòng sự kiện.

Hình 4: Giao diện dòng sự kiện.

 • Phân quyền quản lý: 

  • Để có thể phân quyền quản lý, bạn tiến hành vào mục Tài khoản ở menu trái, >> Quản trị >> Thêm quản trị >> Quyền hạn, sau khi điền đầy đủ các thông tin , chọn “module tin tức” để tiến hành phân quyền quản lý cho module tin tức.

Giao diện sửa quyền hạn(module tin tức).

 • Sau khi thao tác thành công, tại mục Tin tức >> phân quyền quản lý sẽ xuất hiện các lựa chọn “Quyền hạn”, bạn có thể nhấn vào sửa quyền hạn để tiến hành chọn các hình thức quyền hạn.

Hình 5: Giao diện phân quyền quản lý.

 • Danh sách tin trên trang chủ: Ở danh mục này người dùng có thể xem tin tức sự kiện, người dùng có thể sửa hoặc xóa tin tức.

Hình 6: Giao diện các bài viết ngoài trang chủ.

 • Xem chi tiết tin tức: Ở danh mục xem chi tiết tin tức người dùng click vào bài viết để xem chi tiết, tin tức chi tiết sẽ hiển thị đầy đủ thông tin bài viết người dùng đăng, có thể bình luận bài đăng.

Hình 7: Giao diện trang chi tiết của bài viết.

 • Tìm kiếm tin tức: Ở danh mục này người dùng có thể nhập từ khóa và tìm kiếm tin tức mà mình cần tìm.

 

Hình 8: Giao diện tìm kiếm bài viết.